Lampy
Koszyk
...jest pusty
Kategorie
Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
WAŻNE
Polityka plików cookies

Wysyłka i Zwroty

Bezpieczeństwo

Regulamin

Jelen basic 45x30 cm 180.00zł

 

Stylowa dekoracja domu, stanowi?ca ciekaw? alternatyw? standardowego o?wietlenia.

Wymiary:

Obrazy z iluminacj? LED w linii LEDart Basic (prostok?tne) dost?pne s? w dwóch wielko?ciach: 45 x 30 x 2,5 cm, 60 x 40 x 2,5 cm

(wybierz odpowiednie wymiary z powy?szej listy).


O?wietlenie LED:

W produktach zastosowane jest o?wietlenie LED, indywidualnie dobrane pod k?tem nat??enia ?wiat?a, barwy oraz uk?adu, podkre?laj?ce walory fotografii.

Pobór pr?d wynosi od 2,5 W do 4,8 W w zale?no?ci od wielko?ci obrazu LED.

Przy w??czonym pod?wietleniu wokó? obrazu pojawia si? zaciemniona ramka, dodaj?ca uroku grafice.

Technologia LED jest energooszcz?dna, trwa?a i bezpieczna. ?ywotno?? tego o?wietlenia okre?la si? na 100 000 h (ok. 10 lat) ci?g?ego ?wiecenia. Ponadto diody LED pobieraj? 10 razy mniej pr?du, ni? tradycyjna ?arówka. Lampy nie nagrzewaj? si?, dzi?ki czemu u?ytkownik uniknie ewentualnego poparzenia.


Zasilanie:

Zasilanie wtykowe - odprowadzony jest przewód o d?ugo?ci ok. 2 m, na którego ko?cu znajduje si? zasilacz wtykowy do gniazdka elektrycznego 230 V (na kablu znajduje si? prze??cznik do u?atwienia w??czania/wy??czania od?wietlenia LED).


Wydruk:

Wydruki wykonujemy na jednej z najlepszych maszyn na rynku EPSON STYLUS PRO 9890, której maksymalna rozdzielczo?? to 2880 dpi. Ploter posiada 9 kolorów tuszy, dzi?ki czemu mo?liwe jest uzyskanie szerokiej palety barw oraz ?agodnych przej?? tonalnych. Gwarantujemy fotorealistyczn? jako?? wydruku, doskona?e odzwierciedlenie kolorów i detali zdj?cia.

Nasze wydruki s? trwa?e i bezpieczne. Wykonywane s? przy u?yciu tuszy atramentowych UltraChrome K3, charakteryzuj?cych si? wi?ksz? odporno?ci? na dzia?anie ?wiat?a i ozonu, co niweluje efekt blakni?cia. Wykorzystywane przez nas tusze atramentowe nie s? szkodliwe dla cz?owieka i mog? by? u?ytkowane w pomieszczeniach.

Dodatkowo wydruki zabezpieczane s? wysokiej jako?ci weriksem, który chroni przed promieniowaniem UV, podnosi odporno?? mechaniczn? oraz zabezpiecza przed dzia?aniem wilgoci, dzia?a antystatycznie 
(nie przyci?ga kurzu).

 

 

* Istnieje mo?liwo?? skonfigurowania formatu obrazu z innym dost?pnym wzorem. 

 

Data dodania produktu do sklepu: środa, 15 październik 2014.
Recenzje


Powered by Lampy
Gadżety|Obrazy
katalog sklepów internetowych